Cum să optimizezi NGINX+Apache pentru maximă performanță în PageSpeed

Optimizarea serverului web este esențială pentru a îmbunătăți viteza și performanța site-ului tău WordPress. Utilizarea NGINX împreună cu Apache poate oferi flexibilitatea și puterea necesară pentru a atinge scoruri înalte în PageSpeed Insights de la Google. În acest tutorial, vom explora cum să configurezi această combinație pentru a maximiza performanța site-ului tău.

Pasul 1: Configurarea Inițială

Asigură-te că ai NGINX configurat ca un reverse proxy în fața serverului Apache. Aceasta înseamnă că NGINX va gestiona toate cererile inițiale și va servi conținutul static, în timp ce Apache va prelucra conținutul dinamic.

 • Instalare NGINX și Apache: Asigură-te că ambele servere sunt instalate pe sistemul tău.
 • Configurare NGINX ca Reverse Proxy: Modifică fișierul de configurare NGINX (de obicei, situat în /etc/nginx/nginx.conf) pentru a adăuga un server virtual care va funcționa ca reverse proxy pentru Apache.
server {
  listen 80;
  server_name domeniultau.com;

  location / {
    proxy_pass http://127.0.0.1:8080; # Presupunând că Apache rulează pe portul 8080
    proxy_set_header Host $host;
    proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
    proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
}
 • Configurare Apache: Asigură-te că Apache este configurat să asculte pe un port diferit (de exemplu, 8080), pentru a evita conflictele cu NGINX. Acest lucru se poate face modificând fișierul ports.conf și fișierele site-ului disponibil din /etc/apache2/sites-available/.

Pasul 2: Optimizarea pentru Performanță

După ce ai configurat NGINX și Apache să lucreze împreună, urmează optimizările specifice pentru a îmbunătăți performanța.

 • Compresia: Activează compresia GZIP în NGINX pentru a reduce dimensiunea fișierelor trimise către clienți.
gzip on;
gzip_types text/plain text/css application/json application/javascript text/xml application/xml application/xml+rss text/javascript;
 • Caching: Configurează NGINX pentru a face cache la conținutul static, cum ar fi imagini, CSS și JavaScript. Aceasta reduce numărul de cereri către server.
location ~* \.(jpg|jpeg|png|gif|ico|css|js)$ {
  expires 30d;
  add_header Cache-Control "public, no-transform";
}
 • Optimizări Apache: Utilizează modulul mod_expires pentru a adăuga headere de expirare și mod_deflate pentru a comprima conținutul dinamic.
<IfModule mod_expires.c>
  ExpiresActive On
  ExpiresByType image/jpg "access plus 1 year"
  # Adaugă tipuri de fișiere similare
</IfModule>

<IfModule mod_deflate.c>
  AddOutputFilterByType DEFLATE text/plain
  # Adaugă tipuri MIME adiționale
</IfModule>
 • Limitarea Resurselor: Configurarea adecvată a worker-ilor în Apache și NGINX poate preveni suprasolicitarea serverului. Ajustează setările în funcție de hardware-ul tău.

Pasul 3: Monitorizarea și Ajustarea Fină

Monitorizarea performanței serverului și ajustările fine sunt cruciale pentru menținerea vitezei site-ului. Utilizează instrumente precum Google PageSpeed Insights pentru a identifica problemele de performanță și ajustează configurațiile în consecință.

Combinarea NGINX și Apache necesită un efort inițial de configurare și optimizare, dar rezultatele pot fi remarcabile în ceea ce privește performanța site-ului tău WordPress. Prin urmarea pașilor din acest tutorial și ajustarea setărilor în funcție de nevoile specifice ale site-ului tău, vei putea atinge scoruri superioare în PageSpeed Insights și, cel mai important, vei oferi o experiență îmbunătățită utilizatorilor tăi.

Leave A Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *